Contacteer ons 

Maak een afspraak

 
 

Revalidatie


Bene Diagnosticur, Bene Curatur - Goed onderzocht, goed genezen


Letsels zijn jammer genoeg een risico in elke sport. Uiteraard proberen we deze zo veel mogelijk te mijden. Wanneer er zich toch een voordoet (overbelasting of accut bij een ongeval) moeten er 3 fasens doorlopen worden.


Fase 1: in de herstelfase moet  vaak sport tijdelijk stop gezet worden om genezing toe te laten.

Fase2: In de 2e fase kan sport hervat en opgebouwd worden.

Fase 3: In de laatste fase wordt er getracht het lichaam zo sterk mogelijk te maken om een nieuw letsel te voorkomen.


Wij kunnen in elk van deze fasen bijstaan:


Fase 1: Wij kunnen dit hestel verspoedigen en verlies van condetie beperken door specifieke oefeningen aan te bieden gericht op uw sport. In onze begeleiding proberen we deze fase zo kort mogelijk te houden en de herstart in de sport zo snel mogelijk te hervatten.

Fase 2: wanneer sport hervat kan worden worden de trainingsprogramma's intensiever en kan er in samenwerking met trainer of coach overwogen worden wat al veilig is en wat nog niet.

Fase 3: In de laatste fase worden heel intensieve trainingsschema's aangeboden om uw lichaam zo sterk mogelijk te maken.Prijs: 26€ per sessie. Grotendeels terugbetaald door ziekenfonds en/of mutualiteit.

Contacteer ons voor meer informatie of maak een afspraak.